Global Doctors - ochrona zdrowia i życia

2021-02-04 18:27
Sławomir Miszel
2021-02-04 18:27

Rok 2021 dla wielu z nas jest niesie nadzieję na lepsze dni. Miniony czas wiązał się z ograniczeniami, rozłąką z bliskimi i często także trudnymi decyzjami, przed którymi przyszło nam stanąć. Niestety, zdarzają się sytuacje, które występują niezależnie od nas, na które nie mamy wpływu. Nasuwa się pytanie, czy możemy próbować zabezpieczyć się na przyszłość przed chociażby chorobą czy drogim leczeniem? Okazuje się, że owszem. Jedna z najbardziej renomowanych firm ubezpieczeniowych Ergo Hestia wprowadza w swoją ofertę produkt o nazwie Global Doctors. 

Rok 2021 dla wielu z nas jest niesie nadzieję na lepsze dni. Miniony czas wiązał się z ograniczeniami, rozłąką z bliskimi i często także trudnymi decyzjami, przed którymi przyszło nam stanąć. Niestety, zdarzają się sytuacje, które występują niezależnie od nas, na które nie mamy wpływu. Nasuwa się pytanie, czy możemy próbować zabezpieczyć się na przyszłość przed chociażby chorobą czy drogim leczeniem? Okazuje się, że owszem. Jedna z najbardziej renomowanych firm ubezpieczeniowych Ergo Hestia wprowadza w swoją ofertę produkt o nazwie Global Doctors.

W ciągu ostatnich lat byliśmy świadkami milowego kroku w rozwoju medycyny. Niestety, w tym samym czasie, na całym świecie w tym również w Polsce odnotowuje się stopniowy wzrost zachorowalności na nowotwory. Od momentu rozpoznania do leczenia upływa coraz więcej czasu, który dla chorych jest na wagę złota. Oferta Global Doctors dostępna jest już od 4 miesiąca życia i może być kontynuowana do 85 roku życia. Czym zatem jest i co oferuje?

Jeżeli zdiagnozowano poważną chorobę, Ubezpieczony otrzyma tzw. drugą opinię medyczną – raport weryfikujący diagnozę wraz z zaleceniami dalszej terapii. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu za granicą Ubezpieczony otrzyma propozycję trzech zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu jego choroby.

W ramach Global Doctors obejmujemy ochroną zdrowia dorosłych i dzieci, którzy zachorują m.in. na nowotwór złośliwy (np. białaczka, rak płuc, rak trzustki, chłoniak, czerniak), nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, nowotwór in situ i ciężką dysplazję przednowotworową. Ubezpieczenie pomaga również, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia wymiany lub naprawy zastawek serca, operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznych, przeszczepienia szpiku kostnego albo przeszczepienia narządów od żywego dawcy.

Dostępne w dwóch wariantach ubezpieczenie Global Doctors zapewnia najwyższy standard ochrony obejmujący m.in.

- organizację i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach medycznych na całym świecie

- dostęp do kilku tysięcy najlepszych światowych specjalistów

- sumę ubezpieczenia do 2 mln euro w całym życiu Ubezpieczonego

- kompleksową opiekę w trakcie całego procesu leczenia

- organizację i pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania Ubezpieczonego i jego opiekuna (a w   przypadku chorego dziecka – dwojga opiekunów)

- pokrycie kosztów leków do 50 tys. euro i dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu w   wysokości 100 euro za dzień.

Ubezpieczenie Global Doctors oferuje dodatkowo m.in.:

- usługę Follow Up Care, obejmującą kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia, dostępną w   Polsce lub za granicą

- po powrocie z leczenia za granicą pokrywanie kosztów leków zakupionych poza Polską, jeśli w   Polsce lek nie jest dostępny, zatwierdzony lub dopuszczony do obrotu

- pokrywanie kosztów chirurgii rekonstrukcyjnej

- w przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (np. w czasie pandemii) możliwość   zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę.

Co jakiś czas pojawiają się w mediach informacje dotyczące zbiórek pieniędzy na drogie, zagraniczne leczenie którego NFZ nie refunduje. Dzięki tej usłudze możemy tego uniknąć. Warto rozważyć taką inwestycję, tym bardziej, że koszty miesięcznej składki zaczynają się już od 25 zł.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do gryfickiej placówki Punktu Standard Ergo Hestia mieszczącego się przy ulicy Akacjowej 12. Ta placówka 4 lata z rzędu otrzymała najwyższe wyróżnienie Znak Jakości Ergo Hestia. Tamtejsi agenci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z ofertą Global Doctors. Numery kontaktowe - 91-384-59-54 oraz 501-129-706, www.kozluk-gryfice.ergohesta.pl

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!