Jeśli chcesz zostać żołnierzem zawodowym zgłoś się

2020-12-06 21:48
Redakcja
2020-12-06 21:48

21 grudnia w 3 batalionie zmechanizowanym 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, informujemy, że  w dniu 21 grudnia 2020 r. odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w 3. Batalionie Zmechanizowanym 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie.

Kandydaci powinni posiadać  przy sobie dokumenty takie jak:
1. Dowód osobisty
2. Prawo jazdy (oraz kopie dokumentu)
3. Książeczka wojskowa (oraz kopie dokumentu)
4. Curriculum Vitae
5. Świadectwo ukończenia szkoły - co najmniej gimnazjum (oraz kopie dokumentu)
6. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne itp.) (oraz kopie dokumentu)
7.Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (w przypadku jeżeli taki kontrakt żołnierz podpisał) (oraz kopie dokumentu)
8. świadectwo ukończenia służby przygotowawczej (tylko w przypadku kiedy żołnierze nie odbyli zasadniczej służby wojskowej). (oraz kopie dokumentu)

Dodatkowo byli żołnierze zawodowi:
1. Świadectwo służby
2. Ostatnia opinia służbowa
3. Ostatni kontrakt
4. Rozkaz dot. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

Kandydat powinien posiadać:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie minimum gimnazjalne;
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W celu przystąpienia do egzaminu z W-F:
1.Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu z W - F + strój sportowy (kandydaci nie posiadający zaświadczenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu).

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 459 607
- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu:261 223 110

W związku z pandemią kandydaci powinni posiadać własny długopis, maseczkę oraz rękawiczki gumowe.

Komentarze (3)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

jarek

odpowiedz
07.12.2020 08:38

gimnazju? Dobre. A jak mam sobie niby uregulowac stosunek? Przeciez nie ma poborow jak dawniej.

Kasia

odpowiedz
07.12.2020 09:09

Bez wyksztalcenia tylko gimnazjum

Stary trep

odpowiedz
06.12.2020 22:11

Ale beka hahahah