Gryficka policja zapowiada wzmożone kontrole

2021-03-26 20:50
Adam Litwinowicz
2021-03-26 20:50

Od jutra zaczynają obowiązywać nowe restrykcje sanitarne. Gryficka policja zapowiada wzmożone kontrole w stosunku do tych, którzy nie będą ich przestrzegać.


- Nasze działania mające na celu prowadzenie kontroli wobec tych, którzy, chociażby nie zakrywają ust i nosa, prowadzone są już od wielu tygodni. To nie jest tak, że nagle rozpoczynamy działania — podreśla Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Gryficach. - Jeszcze raz apelujemy, aby każdy podszedł do tego problemu poważnie — dodaje.


Policja zapowiada wzmożone kontrole i zero tolerancji dla tych, którzy ostentacyjnie obnoszą się z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa.


- Na pierwszym miejscu zwracamy uwagę, kiedy jednak widzimy, że ktoś w sposób demonstracyjny, unika zasłaniania twarzy czy też innych obowiązków sanitarnych, jesteśmy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków — wyjasnia Frąckiewicz. -  Po tylu miesiącach każdy powinien być świadomy tego obowiązku — dodaje.


W przestrzeni publicznej obecnie toczy się dyskusja czy działania policji są zgodne z prawem? Czy zgodny z prawem jest obowiązek zakrywania ust i nosa? Artykuł 116 kodeksu wykroczeń brzmi: Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów § 1. Kto, wiedząc o tym, że:
1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo.

- nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Ustawodawca na drodze nowelizacji dodał jednak dodatkowy paragraf 1a, który brzmi: Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.


- Policja działa w ramach prawa. Kara grzywny na podstawie tego paragrafu może wynieść nawet 1000 zł - podkreśla Zbigniew Frąckiewicz.
Komentarze (7)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Janek

odpowiedz
26.03.2021 22:47

Kontrole zacząłbym od sklepów, ale nie mam na myśli zakupowiczów tylko personel. A na dachach porozstawiać snajperów żeby strzelali gumowymi kulami w nosy na wierzchu, bo po tylu miesiącach jak teoria nie przemówiła do rozsądku, to już tylko gumowe kule albo pałka może przemówić. Ewentualnie wywozić niezdyscyplinowanych promem do Świnoujścia.

Kraków

26.03.2021 22:47

Maseczki, zwłaszcza te noszone ciągle i nieprawne nie chronią przed niczym.

ale

26.03.2021 22:47

pustyś ty człowieczku covidowy

haha

26.03.2021 22:47

Ja bym odstrzelił takich jak ty-ewentualnie wywiózł promem na Bornholm..dlaczego Świnoujście ma cierpieć na nadmiar idiotów?A Bornholm mnie nie interesuje.

bunia

odpowiedz
26.03.2021 21:26

Konstytucja: Preambuła Art. 25. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- art 52 Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

Marta

26.03.2021 21:26

Zdrowia życzę, psychicznego także. Ręce opadają. Codziennie umiera po 500 osób a foliarze - płaskoziemcy mają to w doopie! Zlitujcie się nad swoją bezdenną głupotą i siedźcie w domach jak Wam coś nie pasuje- proste!

Bronka

26.03.2021 21:26

I jak tam Nowakowa ten nowy lokator? - Pani kochana, ma tak intensywne życie erotyczne, że "po wszystkim" nawet sąsiedzi wychodzą na papierosa..