Gmina zapowiada kontrole segregacji śmieci. Możliwe kary

2024-07-02 13:09
Karol Szumny
2024-07-02 13:09

W lipcu wznowione zostaną kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych w gminie Trzebiatów.

Gmina Trzebiatów zapowiada kontrole segregacji śmieci. Działania będą prowadzone w najbliższym czasie. Pracownicy będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce m.in szkło, papier, plastik, metal, przeterminowane leki, odpady ulegające biodegradacji czy odpady budowlane.

Jak wyjaśniono, główną przyczyną podjęcia takich działań jest znaczący wzrost niesegregowanych odpadów na terenie gminy. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji na mieszkańców może zostać nałożona kara. Opłata wynosi 60 zł za osobę za miesiąc.

W komunikacie przypomniano również, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!