Dodatki mieszkaniowe Covid-19. Nawet 1500 złotych do czynszu

2021-01-14 12:25
Redakcja
2021-01-14 12:25

Wynajmujesz mieszkanie? Przez epidemię Twoje dochody spadły? Skorzystaj z dopłaty do czynszu. Do pozyskania jest nawet 1500 złotych miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, bo otrzymać pomoc.

Fot. pixabay

Do końca marca najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Kto może skorzystać?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Można go otrzymywać przez 6 miesięcy

Wymagane jest aby:

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

1. Wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

2. Wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy,

3. Wnioskodawca, musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

 

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.


Wymagane dokumenty:

1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);

3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego) na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

 

 

Komentarze (4)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

123

odpowiedz
14.01.2021 14:51

fuj z tego. I tak zwrocimy wszystko w nowych podatkach...

Ferdek Kiepski

14.01.2021 13:28

Dla nas z naszym wykształceniem nie ma pracy Marcinku.

wolski

14.01.2021 13:28

We Włodarce ponoć poszukują na hale parapack