Czy Poznań to miasto przyszłości?

2024-01-02 14:50
Karol Szumny
2024-01-02 14:50

 

Tytuł dzisiejszej publikacji wcale nie nawiązuje do innowacyjnych technologii, rozwoju sztucznej inteligencji lub nowatorskich metod zarządzania. Nagłówek odnosi się bowiem do czegoś znacznie bardziej istotnego, czyli naszych dzieci oraz młodzieży. W bieżącym artykule przeanalizujemy zatem szereg informacji oraz danych w kontekście samej edukacji najmłodszych, ale również późniejszego etapu kształcenia. Czy Poznań rzeczywiście przekazuje szereg niezbędnych narzędzi oraz warunków wychowawczych?

Poznań w pigułce

Śledzenie zmian oraz transformacji na terenie miasta w kontekście całego roku może generować pewne utrudnienia. Na szczęście aglomeracja realizuje cykliczne podsumowanie wszelkiego rodzaju postępów, które zostały odnotowane na terenie miasta w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dokumentem reprezentującym takie zestawienie jest  „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2022”!

Jednak, aby publikacja była w pełni przydatna dla przyszłych mieszkańców, należy zestawić zdobyte informacje z sektorem nieruchomości. W tym celu warto wykorzystać specjalne statystyki regionu, dostępne w serwisie Gethome. 

Połączenie takich instrumentów pozwoli na zidentyfikowanie pozytywnych aspektów analizowanych regionów, a następnie szybką weryfikację dostępności pod względem mieszkań oraz kawalerek. Które statystyki wskazują na doskonałe okoliczności do dojrzewania najmłodszych?

Miasto, czyli ludzie

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności delikatnie przekracza pułap 540 tysięcy osób. Taki poziom mieszkańców sprawia, że Poznań klasyfikuje się na wysokiej pozycji w kategorii najbardziej zaludnionych miast Polski. W konsekwencji piąta lokata wspomnianej skali determinuje jednocześnie ambicje społeczno-gospodarcze lokalizacji.

Jednocześnie spora ilość mieszkańców wcale nie musi oznaczać braku prywatnej przestrzeni. Przytoczony wcześniej raport przekazuje bowiem pewne wskazówki dla osób, którym zależy na bardziej kameralnych lokalizacjach - taką grupę docelową z pewnością zainteresują kawalerki na sprzedaż w Poznaniu wprost od Gethome.pl. To właśnie rejon Morasko-Radojewo jest najmniej zaludniony, co również ma ogromny wpływ na mechanizm wychowawczy.

Dzieci pod opieką

Kolejnym punktem, który należy rozpatrzyć, jest dostępność placówek opieki nad najmłodszymi. Co ważne, miasto dostrzega tutaj wyraźny wzrost, a z placówek skorzystało 4500 dzieci do lat 3. Taki wynik poprawia wcześniejsze notowania o ponad 200 osób. W jaki sposób wygląda infrastruktura edukacyjna?

Tutaj również nastąpiła poprawa oferty. Poznań oferował bowiem 5200 miejsc, rozbitych na 180 żłobków, klubów dziecięcych, a nawet dziennych opiekunów. Tego rodzaju wynik oznacza przyrost w stosunku do poprzedniego okresu.

Wiele budynków dedykowanych tego typu placówkom przeszło pewne renowacje - jednym z nich jest Zespół Żłobków "Balbinka". Aby doświadczyć podwyższonego standardu tego miejsca, rodzice powinni zainteresować się mieszkaniem na wynajem w Poznaniu z serwisu Gethome, zwłaszcza na terenie Piątkowa.

Na szczególną uwagę zasługuje także  jakość świadczonych usług wobec niepełnoletnich, ale także samych rodziców. Dzieci uczęszczające do publicznych oraz prywatnych placówek zostały poddane opiece specjalistów, którzy analizowali aspekty fizjologiczne, pediatryczne, logopedyczne, ale również pediatryczne. Takie działania miały na celu szybką identyfikację i redukcję możliwych zaburzeń. 

Dodatkowo miasto uruchomiło europejski projekt wsparcia zawodowego. Utworzone w ten sposób miejsca opieki dziećmi miały pomóc w powrocie do pracy wszystkim dorosłym, doświadczającym przerwy macierzyńskiej.

Droga w dorosłość

Co w przypadku młodzieży? Jak wynika z podsumowania, Poznań jest gotowy na zapewnienie świetnej edukacji również dla tych słuchaczy.

Lektura sprawozdania wyjaśnia, że w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonowało niemal 900 szkół, ale również placówek oświatowych. Dokument informuje jednocześnie o aktywności Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, którego organem prowadzącym jest właśnie samo Miasto Poznań. Instytucja zorganizowała niemal 900 indywidualnych konsultacji oraz dziesiątki godzin grupowych lekcji informacyjnych.

Wyraźną tendencję wzrostową widać również wśród obecności uczniów w szkołach ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Ubiegły okres był bowiem rekordowy pod względem zainteresowania liceami ogólnokształcącymi i szkołami zawodowymi.

Stolica Wielkopolski kultywuje także dbałość o zajęcia dodatkowe. Miasto Poznań było bowiem fundatorem niemal 260 projektów programów pozalekcyjnych, uwzględniając każdy zakres kształcenia - podstawowy, licealny oraz zawodowy.

Równocześnie, władze miasta dbają o zachowanie najwyższego poziomu edukacji w kontekście uczniów, ale również samych nauczycieli. Miasto Poznań wręczyło wychowankom aż 400 nagród o charakterze finansowym oraz honorowym. Laureaci reprezentowali osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, a także zawodowe. Nagrody zostały przekazane także pedagogom!

Nie należy zapominać, że Poznań jest popularnym i atrakcyjnym punktem studenckim. Tutejsze uczelnie piastują bowiem niezwykle wysokie pozycje w krajowych, a nawet międzynarodowych rankingach. Doskonałym przykładem są sukcesy studentów Politechniki Poznańskiej - poszukiwania nieruchomości wśród tej grupy odbiorców prowadzą najczęściej na Rataje. Jak widać, Poznań oferuje rozwiniętą ofertę edukacyjną, niezależnie od etapu kształcenia!

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!