Chwila prawdy – już jutro wyniki tegorocznych matur

2022-07-04 12:02
Karol Szumny
2022-07-04 12:02

We wtorek od godziny 8:30 będzie możliwe sprawdzenie wyników tegorocznych matur. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło około 290 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

5 lipca od godziny 8:30 tegoroczni maturzyści będą mogli sprawdzić wyniki egzaminów. Odbywać się to będzie w formie elektronicznej, przez Internet. Dokument w formie papierowej abiturienci odbiorą w szkole.

Do matury w 2022 roku przystąpiło około 290 tys. uczniów. Maturzyści musieli obowiązkowo podejść do trzech egzaminów z zakresu podstawowego: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Musieli też przystąpić do jednego przedmiotu rozszerzonego, który wybierali dowolnie.

Aby zdać maturę, tegoroczni absolwenci szkół muszą uzyskać co najmniej 30% na podstawie. Na poziomie rozszerzonym próg procentowy nie obowiązuje.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!