Adwokat a radca prawny - na czym polega główna różnica?

2023-06-19 17:43
Artykuł partnera
2023-06-19 17:43

Terminy adwokat i radca prawny często używane są wymiennie, jednak warto mieć świadomość, że nie są ze sobą tożsame. Zarówno adwokat, jak i radca prawny muszą ukończyć studia prawnicze oraz aplikację, posiadają także podobne kompetencje zawodowe. Na czym więc polega między nimi różnica? Kiedy warto udać się do adwokata, a kiedy do radcy prawnego?

Zawód adwokata i radcy prawnego - ujęcie historyczne

Zawód adwokata znany jest od lat, a swoje korzenie ma już w starożytności. To właśnie adwokat był obrońcą oskarżonych o przestępstwa bądź wykroczenia. Zawód radcy prawnego został natomiast stworzony dopiero w 1961 roku, a więc stosunkowo niedawno. Różnica między adwokatem a radcą prawnym była wtedy zasadnicza. Ten drugi mógł być zatrudniony jedynie w przedsiębiorstwach państwowych, zajmował się więc obsługą, powiedzielibyśmy dziś, korporacyjną. Adwokaci natomiast obsługiwali głównie osoby fizyczne. Z czasem różnice pomiędzy tymi zawodami zostały zniesione - dziś radca prawny może prowadzić własną działalność i świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, lecz w przeciwieństwie do adwokata, wciąż może nawiązywać stosunek pracy.

Jak zostać adwokatem bądź radcą prawnym?

Aby zostać adwokatem bądź radcą prawnym, należy ukończyć pięcioletnie studia jednolite na kierunku prawo, w trybie dziennym lub zaocznym, korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskanie dyplomu magistra daje prawo przystąpienia do egzaminu na dedykowaną aplikację - przyszli adwokaci wybierają aplikację adwokacką, zaś radcy prawni - radcowską. Od kandydata do zawodu adwokata lub radcy prawnego, wymaga się ponadto, aby był nieskazitelnego charakteru i dotychczasowym zachowaniem dawał rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Aplikacja prowadzona jest przez inne podmioty - adwokaci podlegają pod Okręgową Radę Adwokacką, właściwą dla miejsca wykonywania zawodu, zaś radcy prawni pod daną Okręgową Izbę Radców Prawnych, zgodnie z powyższym kryterium. Podmioty właściwe zrzeszają zarówno aplikantów, jak i osoby, które już uzyskały prawo do wykonywania zawodu. Każda z wymienionych aplikacji trwa 3 lata, a podczas niej prawnicy zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Najczęściej zatrudnieni są w kancelariach bądź w większych firmach. Aplikacja zarówno adwokacka, jak i radcowska, kończy się egzaminem zawodowym.

Kiedy udać się do adwokata, a kiedy do radcy prawnego?

Poziom wiedzy zarówno adwokatów, jak i radców prawnych, jest bardzo podobny. Podczas studiów oraz aplikacji zdobywają bowiem wiedzę z różnych dziedzin prawa, a ich głównym zadaniem jest udzielanie porad prawnych i reprezentowanie klienta przed organami i instytucjami państwowymi. W tradycyjnym ujęciu adwokat zajmuje się głównie sprawami karnymi, zaś radca prawny - związanymi z prawem gospodarczym. Różnica ta, akcentowana jeszcze kilka lat temu, zaczyna jednak powoli zanikać. Dziś zarówno adwokat, jak i radca prawny posiadają bardzo szeroką specjalizację, zatem klienci mogą korzystać z ich wiedzy bez względu na to, jaki dokładnie mają problem natury prawnej.

Różnica pomiędzy zawodami ma dziś charakter głównie formalny - inna nazwa zawodu, inny podmiot nadzorujący, nieco inne uprawnienia (radca prawny może nawiązać stosunek pracy). Z punktu widzenia klienta różnice te nie mają jednak większego znaczenia, szczególnie jeśli chodzi o zakres i jakość świadczonych przez specjalistów usług.

Więcej na temat pracy radcy prawnego dowiesz się na: https://www.galinski-kleina.pl/

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Agnieszka

odpowiedz
19.06.2023 19:07

Nie znałam różnic więc warto wiedzieć. Ja w sumie tylko raz potrzebowałam pomocy prawnej w związku ze sprawami rodzinnymi, z polecenia poszłam do kancelarii Lilianny Skiby w Warszawie i jak najbardziej też będę polecać.

Mirek

odpowiedz
19.06.2023 19:02

PO A Lewica . Jaka to różnica 🤣 . Żadna bo to to samo 🤣