38 milionów złotych - pożyczki dla przedsiębiorców

2020-04-21 12:48
Katarzyna Adamiak
2020-04-21 12:48

– Bardzo dużo firm potrzebuje szybkiej pożyczki, pieniędzy by przetrwać. Jako z pierwszych w Polsce uruchamiamy pożyczki na działalność obrotową – ogłosił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami marszałek Olgierd Geblewicz i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchamiają 38 mln zł specjalnych pożyczek obrotowych dla przedsiębiorców. To kolejne wsparciu samorządu województwa w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

– W ramach instrumentu JEREMIE do tej pory finansowaliśmy inwestycje. Od dziś te środki można wykorzystać na działalność bieżącą. Wiem, że bardzo trudna sytuacja jest w branży turystycznej, gastronomii, w usługach. Mamy nadzieję, że będzie to efektywna pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, że pomoże przetrwać ten trudny czas – ogłosił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Spłata pożyczki dopiero po pół roku 

Na utrzymanie płynności finansowej firmy mogą pozyskać do 250 tys. złotych. Okres kredytowania do 5 lat. Środki można wykorzystać do finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia br., pokrycia takich wydatków jak wynagrodzenia czy dzierżawy pomieszczeń. Kredyt może także sfinansować zakup towarów handlowych i niektórych środków trwałych, pod warunkiem, że służą one walce z COVID-19, np. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze usługowym. Na ten cel przeznaczono 38 mln zł ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, działającego w strukturach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

O pożyczki już dziś można aplikować w ZARR. Prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie to również możliwe w KARR, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości czy bankach spółdzielczych. Do pożyczek do 100 tys. zł będą stosowane uproszczone gwarancje. Powyżej tej kwoty będą obowiązywać m.in. weksle in blanco. Pożyczka będzie oprocentowana niżej niż kredyty komercyjne, bo na poziomie zbliżonym do 1,8%. Co ważne, spłata pożyczki może ruszyć dopiero po pół roku od jej otrzymania. 

 Element Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego

– Na pierwszy rzut uruchamiamy blisko 40 mln zł, a w kolejnych szykujemy dodatkowe 50 mln zł. Wiemy, że Rząd planuje podobne pożyczki, ale ruszą one najwcześniej w połowie maja. Chcemy więc już dziś pomóc naszym firmom. Liczymy, że rząd polski, który ma wszelkie narzędzia, zwielokrotni to wsparcie. Bez wsparcia rządowego firmy mogą nie przetrwać. Ja już mówiłem, że wiele naszego wsparcia nie ratuje przedsiębiorców, ale ratuje ZUS – podsumował marszałek Olgierd Geblewicz.

Uruchamiane pożyczki to element Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Wcześniej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazał 72 mln zł środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do rządowej tarczy antykryzysowej. Pieniądze te trafiły do Powiatowych Urzędów Pracy.

Wypełnione dokumenty, dostępne na stronie www.zarr.com.pl, należy wysłać na adres: pozyczkiZFR@zarr.com.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: + 48 512 205 846 oraz +48 512 205 545.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!