1% zostaw w Powiecie Łobeskim

2020-02-04 0:36
Tomasz Krupecki
2020-02-04 0:36

Każdy z nas przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym może dobrowolnie przekazać swój jeden procent podatku.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Łobeskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lp.

 

 

 

Nazwa organizacji Pożytku Publicznego

Numer KRS

1.

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

0000255615

2.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku

0000174151

 

3.

Fundacja BONIN

0000275853

Na terenie Powiatu Łobeskiego tylko trzy organizacje posiadają status organizacji pożytku publicznego, pozostałe z nich to organizacje o ogólnopolskim zasięgu, które mają status pożytku publicznego uzyskany przez ich zarządy główne, dlatego przekazując 1 % dla tych organizacji należy wpisać w rubryce „informacje uzupełniające” np. koło terenowe, nazwę czy adres organizacji: 

Lp.

Nazwa organizacji Pożytku Publicznego

Numer KRS

1.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

0000037573 z dopiskiem Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Okręg Zachodniopomorski, Koło Terenowe w Łobzie

2.

Polski Związek Niewidomych

0000029381 z dopiskiem Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Łobzie

3.

Polski Związek Sybiraków

0000256432 z dopiskiem Polski Związek Sybiraków Oddział w Szczecinie, Koło Terenowe w Łobzie

4.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

0000133561 z dopiskiem TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, Oddział Miejsko-Gminny w Łobzie

5.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

0000120774 z dopiskiem Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie Koło Terenowe w Łobzie

6.

 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

0000106108 z dopiskiem Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie, Koło w Łobzie

7.

HUFIEC ZHP STARGARD

0000278582 z dopiskiem 0801 - I SZCZEP ZIEMI ŁOBESKIEJ „CZARNA JEDYNKA” ŁOBEZ

 Aby przekazać 1 % podatku na konto Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Łobeskiegowypełniając druk PIT (28, 36, 36L,37,38)  należy wpisać: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej KRS: 0000116212  w pozycji „Informacje uzupełniające” należy podać Nazwę i adres OSP.

Lp.

Nazwa organizacji pożytku publicznego:

Nr KRS

Informacje uzupełniające:

1.

 

 

 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

0000116212

OSP w Czachowie,
72-314 Radowo Małe

2.

OSP w Boninie, Bonin, 73-150 Łobez

3.

OSP w Resku, ul. Kościuszki 26, 72-315 Resko

4.

OSP w Zagórzycach, Zagórzyce, 73-150 Łobez

5.

OSP w Dobrej, ul. Ofiar Katynia 25, 72-210 Dobra

6.

OSP w Tuczy, Tucze 23, 72-210 Dobra

7.

OSP w Runowie, Runowo 59/7, 73-155 Węgorzyno

8.

OSP w Zwierzynku, Zwierzynek, 73-155 Węgorzyno

9.

OSP w Sielsku, Sielsko, 73-155 Węgorzyno

10.

OSP w Węgorzynie, ul. Runowska 40, 73-155 Węgorzyno

11.

OSP w Radowie Małym, 72-314 Radowo Małe

12.

OSP w Łosośnicy, Łosośnica, 72-315 Resko

13.

OSP w Siedlicach, Siedlice, 72-314 Radowo Małe

1 % podatku można przekazać również osobom potrzebującym z terenu Powiatu Łobeskiego,
którzy są podopiecznymi ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego

Lp.

Nazwa organizacji pożytku publicznego

Numer KRS

1.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

0000037904 z dopiskiem 20811 Ćwiklińska Ewelina

2.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

0000037904 z dopiskiem 10935 Tokarska Kinga

3.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

0000037904 z dopiskiem 11050 Matyjasik  Weronika

4.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

0000037904 z dopiskiem 11051 Matyjasik  Sylwia

5.

Fundacja Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"

0000186434 z dopiskiem Kmetyk Przemek subkonto 404/K

6.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą"”

0000037904 z dopiskiem 17625 Michał  Kielar

7.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

0000186434 z dopiskiem 99/HMichał Hubicki

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!