Wkrótce spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Znana z popularnego przed laty paradokumentu sędzia Anna Maria Wesołowska spotka się z mieszkańcami gminy Karnice. W czasie swojej wizyty sędzia opowie miedzy innymi o tym, jak należy chronić dzieci.

Anna Maria Wesołowska odwiedzi Karnice w przyszły wtorek, 11 grudnia. Podczas wizyty sędzia poruszy zagadnienia dotyczące:

• Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papirosy.
• Zasady odpowiedzialności nieletnich.
• Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury "Niebieskiej karty”.
• Nowe formy przemocy wobec dziecka:
- eurosieroctwo,
- zaniedbania,
- wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym 
- obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd.
• Rodzice a szkoła:
- obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego,
- obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje,
- obowiązki rodziców wobec dziecka.

Organizatorem spotkania są Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach oraz Stowarzyszeniem „Przyjazne Karnice".

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w sali Gminnego Klubu Kultury w Karnicach przy ul. Osiedlowej 18.
 

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia