Sejmik czeka na młodych. Trwa rekrutacja do RMWZ

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać kandydatów do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019. Wybrane osoby, będą reprezentować młodzież z całego regionu w RMWZ.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi nabór Kandydatów/Kandydatek zgłoszonych przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego.
Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak:
– młodzieżowe rady miast i gmin,
– organizacje pozarządowe młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży,
– organizacje młodzieżowe akademickie,
– szkoły średnie, na terenie których nie funkcjonuje młodzieżowa rada.

Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii,
a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, ciałom europejskim. Młodzi radni biorą udział w spotkaniach Rady – zwykle w Szczecinie mniej więcej raz na kwartał (lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym.
W 2019 roku Rada Młodzieży WZ będzie także współorganizować Europejski Tydzień Młodzieży w Szczecinie, który odbędzie się w maju. Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i warsztatach Sekretariatu ds. Młodzieży.

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dn. 9.01.2019 r. do godz. 12:00 w dwojaki sposób:
– poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl
– pocztą tradycyjną na adres:
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
pok. 251 / II piętro
z dopiskiem "RMWZ”.
Proszę nie zapomnieć o dołączeniu zgody na przetwarzanie danych każdego z kandydatów – formularz odpowiedni do wieku.

Więcej na: http://www.mlodziez.wzp.pl/
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia