Redakcja

SuperPortal24
Tomasz Krupecki
ul. Niepodległości 60E/ pokój 1A
72-300 Gryfice

NIP: 857-187-13-01

Telefon: 661 816 567
E-mail: kontakt@superportal24.pl

REDAKTOR NACZELNY
Tomasz Krupecki

WYDAWCA
Tomasz Krupecki

REDAKCJA
Katarzyna Adamiak (dziennikarz)
Magdalena Ragan (dziennikarz)
Stanisław Razmus (dziennikarz)
Marcin Gręda (fotoreporter)
Małgorzata Migalska (reporter)
Michał Gałązka (realizator materiałów filmowych)

WPIS DO REJESTRU DZIENNIKÓW I CZASOPISM 
Tytył:
SuperPortal24
Nr rejestru: 821
Sygn. Akt I NS Rej "Pr" 9/12