Grzegorz Szczudło apeluje do mieszkańców Gryfic

Za naszym pośrednictwem mieszkaniec ulicy Kościuszki w Gryficach, pan Grzegorz Szczudło apeluluje do mieszkańców miasta. Poniżej publikujemy cały list przesłany do naszej redakcji.

Szanowni Mieszkańcy Gryfic

Uciążliwość spowodowana nadmiernym ruchem samochodów i ciężkich pojazdów skoncentrowany na ul. Kościuszki oraz w rejonie centrum miasta to problem nierozwiązany od lat, który narasta z każdym rokiem.
Budowa obwodnicy od strony Płot i ul. Kamieńskiej, która ograniczy ruch samochodów i pojazdów ciężarowych skupiony na ul. Kościuszki, powinno być jednym z priorytetów dla Gryfic.

Mimo to władze miasta w swoich planach proponują budowę obwodnicy jedynie w części północnej Gryfic łączącej ul. Niechorska - Piastów. Taki przebieg obwodnicy nie uwzględnia interesu wszystkich mieszkańców Gryfic, w szczególności zamieszkujących w pobliżu ulic Kościuszki, Niepodległość i Wojska Polskiego, najbardziej obciążonych ruchem samochodowym odbywającym się na linii ul. Starogrodzka - J. Piłsudskiego/ Niechorska.
Efektem będzie dalszy wzrost liczby samochodów w centrum miasta , co spowoduje zwiększenie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, dalszą dewastację budynków i pogorszenie jakości życia.

Obwodnica, aby skutecznie uwolnić miasto od nadmiernego ruchu samochodów, powinna omijać centrum miasta od strony Płot i zaczynać się już w rejonie ul. Starogrodzkiej (droga wojewódzka nr 109).

Dlatego zwracam się do wszystkich zainteresowanych w szczególności do tych, których dotyczy ten problem najbardziej tj. do mieszkańców ul. Kościuszki, Niepodległość, Wojska Polskiego o udział w spotkaniu organizowanym przez władze miasta w spawie planowanej budowy obwodnicy, które odbędzie się w dn. 9.08.2018 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta.
Spotkanie będzie okazją do wypowiedzenia się za obwodnicą, która uwzględnia interesy wszystkich Gryficzan. Zabierzmy głos, by zatrzymać uciążliwy ruch w pobliżu naszych domów.

Grzegorz Szczudło, ul. Mickiewicza, Gryfice tel. 577 767 966.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia