Zanieczyszczenia powietrza - czyste powietrze

 

Zanieczyszczenie powietrza to w Polsce poważny problem. Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie.

A u nas?

Znaczącym źródłem szkodliwych substancji w powietrzu jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenie na małych wysokościach do ok. 40 m, a jej przyczyną jest stosowanie przestarzałych kotłów, złej jakości paliw i spalanie odpadów. Szczególnie jest to widoczne w zwartej zabudowie domów jednorodzinnych.

Często zdarza się, że ludzie nie przywiązują wagi do tego, co wrzucają do domowych pieców i są nieświadomi, jakie może mieć to konsekwencje dla powietrza, którym wszyscy oddychamy. Często w domowych kotłach spalamy węgiel kiepskiej jakości albo odpadytj. plastikowe butelki i opakowania po żywności, lakierowane drewno, zużyte obuwie czy nawet stare opony. Efektem jest emisja i wzrost toksycznych zanieczyszczeń, np. SO2 i tlenków azotu, benzo(a)pirenu, a także pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Tego typu „opał” pod względem energetycznym jest zazwyczaj kaloryczny i generuje podczas spalania ciepło, jednak pod kątem zdrowotnym działanie to jest bardzo szkodliwe, a wręcz toksyczne. Trujemy nie tylko naszych sąsiadów, ale też naszych najbliższych, ponieważ szkodliwe substancje powstałe w trakcie spalania śmieci przez wentylację dostają się z powrotem do naszych mieszkań. Udokumentowano też związek między długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza (szczególnie w przypadku drobnego pyłu), a zachorowaniami na astmę, przewleką obturacyjną chorobę płuc, a nawet nowotwory układu oddechowego.

Kontrole przeprowadzane przez straż miejską to jeden ze sposobów walki z emisją pyłów i szkodliwych gazów. Strażnicy posiadają uprawnienia do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia kontroli wynikającej z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, a odmowa poddania się kontroli to przestępstwo. Strażnicy miejscy mają również uprawnienia do karania mandatami za tego typu delikty.

Jednak nowoczesny piec i wysokiej jakości opał, to najlepsze rozwiązania, dzięki którym zadbamy o lepszą jakość powietrza, za co będą dziękować nam nasze dzieci i wnuki. Mieszkańcy mają szansę na uzyskanie dofinansowania na wymianę przestarzałych pieców. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym WFOŚiGW w Szczecinie, prowadzą nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego na stronie internetowej: http://powietrze.mos.gov.pl/ mogą znaleźć między innymi szczegółowe informacje o programie Czyste Powietrze, zasady dofinansowania i rodzaje wspieranych inwestycji. Uzyskanie informacji na temat szczegółów Programu Czyste Powietrze możliwe jest również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: 

Biuro Szczecin:

Numer ogólny: 91 486-15-56 wew. 150

Elżbieta Kotowska – 91 486-15-56 wew. 151
Ignacy Soczyński – 91 486-15-56 wew. 153
Agnieszka Ristow – 91 486-15-56 wew. 154
Agata Taudul – 91 486-15-56 wew. 152

Doradcy energetyczni:

Tomasz Przerwa – tel.  91 486-15-56 wew. 148
Michał Lidwin – tel.  91 486-15-56 wew. 149

Biuro Koszalin:

Numer ogólny: 94 346-43-66 wew. 220

Ryszarda Stefanowska – 94 346-43-66 wew. 222
Monika Witczak – 94 346-43-66 wew. 223

Doradcy energetyczni:

Wojciech Butrym – 94 346-43-66  wew. 233
Mirosława Aziukiewicz – 94 346-43-66  wew. 232

Biuro Szczecinek:

Maciej Turek – 94 37-50-481
Katarzyna Celmer – 94 37-50-480

 

Więcej informacji nt. kampanii STOP SMOG zamieszczonych jest na stronie internetowej srodowiskozyciem.pl, w Poradniku „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych” (autor: Ministerstwo Środowiska) oraz „Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej” (autor: Ministerstwo Energii) /w zakładce Raporty i analizy/. Nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Polski Instytut Badawczy prowadzi kampanię edukacyjną „Stop Smog”. Informacji udziela również Referat Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.   

Źródło: http://srodowiskozyciem.pl/o-ios-pib/

https://wnioski.wfos.szczecin.pl/zadaj-nam-pytanie

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia