Zakończyła się renowacja gryfickiej świątyni...

Wypiękniał kolejny zabytek architektury sakralnej na terenie naszego powiatu. Zakończyła się kompleksowa konserwacja Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach. Na ratowanie obiektu Urząd Marszałkowski przeznaczył ponad 2,5 mln zł unijnych funduszy.

Zabytkowa świątynia w Gryficach przeszła m.in. konserwację więźby i poszycia dachu, wymianę rynien czy rur, a także remont otworów okiennych np. w murowanej części wieży. Na nowo izolowane zostały ściany fundamentowe wokół obiektu. Ponadto wykonano roboty przy instalacji odgromowej oraz zdemontowano przybudówkę między kościołem, a kotłownią. Renowacja trwała od stycznia do października br. Koszt prac rewitalizacyjnych wyniósł ponad 3 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył na nie ze środków RPO WZ 2014-2020 prawie 2,6 mln zł

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach powstawał od przełomu XII i XIV do końca XV wieku, a następnie wielokrotnie był rozbudowywany i modernizowany m.in. w ostatnich kilku dekadach. Ten gotycki obiekt ułożony jest na planie wieloboku o sklepieniu krzyżowo-żebrowym i gwiaździstym, Kryje w sobie np. chrzcielnicę romańska z XIII wieku, gotycki tryptyk z XV wieku, barakowy ołtarz główny czy pochodzące z XVIII wieku: ambonę, stalle, płyty nagrobne i epitafia.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia