Światowy Dzień Zdrowia - Zdrowie dla wszystkich

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej międzynarodowej kampanii wspieranej przez WHO jest „Zdrowie dla wszystkich". Choć dbanie o zdrowie jest dla większości czymś oczywistym, to należy pamiętać, że co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych.

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Tegorocznym hasłem jest „Zdrowie dla wszystkich”. Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018 to:

- Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.
- Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia a innymi życiowymi potrzebami.
- Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów.
- Powszechna opieka jest osiągalna. Niektóre kraje poczyniły w drodze do jej osiągnięcia ogromne postępy. Wyzwanie to utrzymać jej dostępność na poziomie oczekiwanym przez obywateli.
- Aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i instytucje na zorientowaną na ludzi i dla ludzi.
- Każdy może mieć wpływ na sposób osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji o powszechnej opiece zdrowotnej.
- Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych.
- Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara dziennie lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni.
- Ponad 800 mln ludzi przeznacza, co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane z własnym zdrowiem, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Każdy ma do odegrania pewną rolę we wspomaganiu dyskusji i wpływaniu na zorganizowany dialog ku polepszeniu polityki osiągania i utrzymania powszechnej opieki zdrowotnej w swoim kraju. Nieważne, do której z grup należysz, zawsze możesz przejąć stery.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia