Radni wybrali wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Gryficach i składy komisji

Teresa Domagalska została wybraną wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Gryficach. Radni wybrali także przewodniczących i skład poszczególnych komisji.

Teresa Domagalska była jedyną kandydatką na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Gryficach. Jej kandydaturę jednomyślnie poparli radni i to ona od dziś będzie zasiadać przy stole prezydialnym obok przewodniczącego RM Krzysztofa Tokarczyka.

Dzisiejsza druga sesja gryfickiej Rady Miejskiej pozwoliła także ustalenie składu poszczególnych komisji, a także na wybór ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Komisja Budżetu i Finansów:
Bogdan Majewski – Przewodniczący,
Mariusz Krajcer – Wiceprzewodniczący,
Beata Smoleńska,
Wiesław Asztel,
Teresa Domagalska,
Tomasz Malczewski,
Krzysztof Tokarczyk,
Monika Mikulska,
Marzena Pelc.

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska:
Wiesław Pietrzak – Przewodniczący,
Jan Major – Wiceprzewodniczący,
Bogdan Majewski,
Andrzej Martynowicz,
Jolanta Omelańska,
Krzysztof Tokarczyk.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Elżbieta Walczak – Przewodnicząca,
Andrzej Kazimierz Szczygieł – Wiceprzewodniczący,
Tomasz Kaszlej,
Jan Major,
Wincenty Heilik.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Tomasz Kaszlej – Przewodniczący,
Wiesław Pietrzak – Wiceprzewodniczący,
Wiesław Asztel,
Grzegorz Dzięgielewski,
Wincenty Heilik,
Leszek Krajcer,
Jolanta Omelańska,
Andrzej Kazimierz Szczygieł,
Grzegorz Łabędzki.

Komisja Rewizyjna:
Monika Mikulska – Przewodnicząca,
Grzegorz Dzięgielewski – Wiceprzewodniczący,
Mariusz Krajcer,
Tomasz Malczewski,
Wiesław Asztel.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia