Płace, emerytury matczyne, pakiet alimentacyjny. Najważniejsze zmiany w 2019 roku!

Płaca minimalna, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, więcej pieniędzy dla emerytów, seniorzy pod opieką, zmiany dla dużych rodzin, pakiet alimentacyjny czy emerytury matczyne. To tylko kilka najważniejszych zmian w 2019 roku.

Płaca minimalna
Od stycznia najniższa pensja to 2250 zł brutto, czyli o 150 zł więcej niż dotychczas. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrosła minimalna stawka godzino-wa. Teraz wynosi ona 14,7 zł, czyli złotówkę więcej niż było to w 2018 roku.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

W 2019 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł, czyli o 106 zł niż w roku ubiegłym. W tym roku czeka nas także podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Od 1 listopada 2019 roku zasiłek będzie wynosił 215,84 zł. Z nowym rokiem obowiązuje też ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki z niego będą przeznaczone m.in. na opiekę wytchnieniową dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, czy usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Więcej pieniędzy dla emerytów
Więcej pieniędzy do emerytów i rencistów trafi od marca. Zgodnie z nowelizacją ustawy dotyczącą waloryzacji świadczeń dla seniorów, teraz najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrośnie z 1029,80 zł do kwoty 1,1 tys. zł. Z kolei 772,35 zł do 825 zł wrośnie też najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Seniorzy pod opieką
Od nowego roku obowiązuje też rozszerzona formuła programu „Opieka 75+”, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. W ramach programu gminy – realizujące usługi opiekuńcze samodzielnie i liczące maksymalnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich usług.
Od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny.
Nowością jest również to, że z programu mogą skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez samorządy. Dzięki temu program obejmie zasięgiem większą liczbę gmin.

Zmiany dla dużych rodzin
Od 2019 roku więcej rodzin skorzysta z Kart Dużej Rodziny. Ze zniżek mogą skorzystać teraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek wychowywały troje dzieci.

Pakiet alimentacyjny
Dzięki nowym przepisom komornicy sądowi będą sprawniej pozyskiwać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach dłużników, a organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniać w pierwszej kolejności rodziców zalegających z alimentami. Firmy, które zatrudnią „na czarno” dłużników alimentacyjnych, albo część pensji będą mu wypłacać „pod stołem”– grozi kara nawet 45 tys. zł.

Łatwiej założyć związek zawodowy
Od stycznia 2019 roku łatwiej założyć lub przystąpić do związku zawodowego. Nowe przepisy zakładają, że zakładać i przystępować do związków zawodowych będą mogli wszyscy pracownicy, nie tylko ci etatowi.

Maluch na plus
W 2019 roku zwiększyło się dofinansowanie na tworzenie nowych żłobków czy klubów dziecięcych. Dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają takich miejsc opieki, zwiększono dofinansowanie z 20 do 30 tys. zł na jedno nowotworzone miejsce. W przypadku samorządów, gdzie funkcjonują już żłobki lub kluby dziecięce, dofinansowanie zwiększono z 20 do 22 tys. zł na jedno nowotworzone miejsce.

Handel w niedziele – zmiany od 2019 roku
2019 rok to kolejny etap reformy wprowadzającej ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Od stycznia zakupy można zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Zakaz handlu nie będzie również obowiązywał w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Emerytury matczyne
Od marca 2019 roku matki, który wychowały co najmniej czworo dzieci i przez lata zajmowały się potomstwem rezygnując z pracy zawodowej będą miały prawo do emerytury matczynej. W ramach programu „Mama4+” wypłacane będą rodzicielskie świadczenia uzupełniające do wysokości minimalnej emerytury.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia