Karta Seniora i Rodziny. Mieszkańcy już składają wnioski

Mieszkańcy gminy Płoty już składają wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Karty Seniora. Zniżka w ośrodkach rekreacji, kultury, czy lokalach gastronomicznych – to tylko nieliczna część profitów wynikających z ich posiadania.

Gmina Płoty przystąpiła do Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Karty Seniora. Pierwsze wnioski już zostały złożone. – Na ten moment mamy już złożonych 15 wniosków w ramach programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Karta Seniora – informuje reporterkę SuperPortalu24 Magdalena Walukiewicz kierownik OPS w Płotach.

Przystąpienie do programu niesie ze sobą same korzyści. Posiadacze Karty Rodziny i Karty Seniora będą mogli korzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert m.in.: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez podmioty biorące udział w programie. Karty wydawane są bezpłatnie.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płotach.

O Zachodniopomorską Kartę Rodziny mogą się ubiegać:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; lub ministra właściwego dom spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; lub legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem
c) rodzinne domy dziecka
Zachodniopomorska Karta Seniora:
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 rok życia.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia