„Granty sołeckie 2019” - rusza nowe rozdanie!

Rusza kolejna edycja „Grantów sołeckich”. Po raz kolejny, Urząd Marszałkowski WZ ma do rozdania 1,8 mln złotych. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2019 r.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2019”. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.

W tegorocznej edycji konkursu do wykorzystania jest łącznie 1,8 mln złotych. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. wersję papierową Zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisaną przez wójta lub burmistrza, skarbnika i właściwego sołtysa,
2. wersję elektroniczną (skan wersji papierowej, w formacie pdf).

Zgłoszenia do konkursu (jedno Zgłoszenie w jednej przesyłce) zawierające wersję papierową oraz elektroniczną należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Decyduje data stempla pocztowego w terminie: do 28 lutego 2019 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-235, e-mail: lwiecierz@wzp.pl
 

źródło: wzp.pl

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia