Gaz z Norwegii popłynie przez tę gminę?

Czy już dzisiaj możemy powiedzieć, że gaz z Norwegii popłynie przez gminę Karnice? Wygląda na to, że trzeba jeszcze poczekać kilka miesięcy na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące przebiegu gazociągu Balic Pipe. Wariant zakładający wejście rurociągu w Pogorzelicy i przejście przez gminę Karnice jest rekomendowany, ale nie jedyny brany pod uwagę.  

W listopadzie ubiegłego roku polski operator gazowych sieci przesyłowych GAZ SYSTEM i jego duński odpowiednik Energinet podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną o budowie podmorskiego gazociągu Balic Pipe. Inwestycja ta umożliwi transport gazu z Norwegii do Polski i sąsiednich krajów. Obecnie prowadzone są prace projektowe w celu uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę i użytkowanie gazociągu. Rozważane są różne warianty trasy.

GAZ-SYSTEM zaakceptował rekomendowany wariant trasy gazociągu podmorskiego zaproponowany przez wykonawcę dokumentacji technicznej i środowiskowej. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną. Wskazano również preferowane miejsce wyjścia rurociągu na ląd w Polsce, którym jest Pogorzelica. W tym wariancie gazociąg przechodził by przez Gminę Karnice. Przyjęcie rekomendacji nie oznacza, że została podjęta ostateczna decyzja co do przebiegu gazociągu. Zapadnie ona dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, kiedy każdy wariant zostanie dokładnie przeanalizowany pod kątem środowiskowym, technicznym oraz społeczno-ekonomicznym.

Tekst i foto: karnickie.info 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia