Burmistrz z absolutorium. Radni byli jednomyślni

Andrzej Szczygieł, burmistrz Gryfic ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas dzisiejszej sesji za uchwałą w tej sprawie zagłosowało 20 radnych, czyli wszyscy obecni na sali.

Najważniejszym tematem dzisiejszej sesji w Gryficach był ten dotyczący udzielenia absolutorium dla Andrzeja Szczygła z wykonania budżetu w roku ubiegłym. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i komisja rewizyjna wydały pozytywne opinie w tej sprawie. Sami radni podczas głosowania byli jednomyślni i wszyscy ci, którzy byli obecni na posiedzeniu, zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi.

W ubiegłym roku gmina z planowanych dochodów budżetowych zrealizowała 99,6% planu, co dało kwotę 111 mln 525 tys. 599,42 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 96,9%. Te pochłonęły 114 mln 690 tys. 204,27 zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy wyniósł 3 mln 164 tys. 604,85 zł.

Największe inwestycje, jakie zakończono w 2018 roku na terenie gminy Gryfice to m.in. budowa przedszkola i budynku mieszkalnego oraz budowa drogi na odcinku od ulicy Pomorskiej do Drogi Wojewódzkiej nr 105.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia