Będzie remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Blisko 300 tys. złotych wyniesie przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mrzeżynie. Umowę na wykonanie inwestycji już podpisano.

Chodzi o inwestycję pn. „Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowa, Nadmorska w Mrzeżynie”. Umowę na jej realizację podpisali we wtorek, 23 października prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Grzegorz Jelonek oraz Dariusz Mętla reprezentujący ZUBWiT Cezary i Dariusz Mętlowie z Reska.
Zadanie, w kwocie blisko 300 tys. zł netto, realizowane z własnych środków ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. polegać będzie na przebudowie i modernizacji istniejących w ulicy Pocztowej oraz części ulicy Nadmorskiej sieci wodociągowej, oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

- Ponadto, w wyniku zawartego przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. porozumienia zawartego z firmą MTM Consulting oraz Gminą Trzebiatów, wybudowana zostanie również w ulicy Pocztowej oraz części ul. Nadmorskiej i Al. Tysiąclecia nowa kanalizacja deszczowa, która po połączeniu jej z kanalizacją deszczową w ul. Kopernika pozwoli odbierać wody opadowe i roztopowe z dużej części ulicy Nadmorskiej, Pocztowej oraz z części Al. Tysiąclecia i odprowadzać je do kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i dalej na polder – informuje ZWiK Trzebiatów.

Po zakończeniu wszystkich prac na ulicy Pocztowej zostanie położona nowa nawierzchnia drogowa. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2019 roku.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia